Servis


ZÁRUČNÝ SERVIS

Zákazník je oprávnený využiť záručný servis v prípade, že počas trvania záruky písomne ohlási poškodenie zakúpeného tovaru. Servis bude realizovaný v sídle firmy Kazaro alebo v sídle firmy zákazníka. Každé nahlásenie je realizované individuálne a v nabližšom možnom termíne, zvlášť v situácii, keď poškodenie tovaru je natoľko vážne, že znemožňuje pokračovať v práci. Pracovník oddelenia reklamácií a servisu rieši všetky problémy a spôsob realizácie servisnej služby, eventuálne príjazd servisu k zákazníkovi, dátum a hodinu servisu dohodne so zákazníkom. V prípade, že servis je realizovaný v sídle firmy Kazaro, pracovník sa dohodne na odber tovaru prostredníctvom špedičnej služby.


 

POZÁRUČNÝ SERVIS

V prípade, že záručná lehota uplynula a došlo k poruche alebo poškodeniu tovaru ponúkame využitie pozáručného servisu. Pozáručný servis je realizovaný odplatne podľa podobných zásad ako záručný servis.

Prosíme o starostlivosť o náš nábytok, prístroje a kadernícke a kozmetické potreby. Udržiavanie v čistote, preventívna renovácia a využívanie v súlade s funkciou zaručí, že výrobky budú spĺňať svoju funkciu a budú dobre vyzerať po celý čas.

Podrobné informácie o záručnej dobe.