Polityka prywatności


  1. Servis nehromadí atutomaticky žiadne informácie s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookies.
  2. Súbory Cookies (tzv. „sušienky") sú dátové súbory, ktoré sú prechovávané v zariadení Užívateľa Servisu a určené pre využívanie webových stránok Servisu. Cookies obsahujú prevažne adresu internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na zariadení Užívateľa a unikátne číslo.
  3. Na zariadení užívateľa ukladá Servis súbory cookies a má do nich prístup operátor Servisu Kazaro Wołoszyn Wiśniewski, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Nakielska 35 .
  4. Súbory cookies sú využívané za účelom:

a) upravenia obsahu webových stránok Servisu v súlade s potrebami Užívateľa a optimalizácie využívania webových stránok; tieto súbory umožňujú predovšetkým identifikovať zariadenie Uživateľa Servisu a otvoriť príslušnú stránku podľa jeho individuálnych potrieb

b) tvorby štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť akým spôsobom Užívatelia Servisu využívajú webové stránky, čo umožní zlešovať jeho štruktúru a obsah.

c)udržania spojenia Užívateľa Servisu (po zalogovaní), vďaka ktorému nemusí Užívateľ Servisu na každej podstránke opätovne uvádzať login a heslo.

  1. V rámci Servisu sú využívané dva základné typy súborov cookies: session cookies a persistent cookies. Session cookies sú dočasnými súbormi, ktoré sú prechovávané na zariadení Užívateľa do momentu vylogovania, zatvorenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru. Persistent cookies sú prechovávané na zariadení Užívateľa na obdobie uvedené v parametroch súborov cookies, alebo do momentu odstránenia súborov Užívateľom.
  2. V rámci Servisu sú využívané nasledujúce typy súborov cookies:

a) Vzhľadom na čas, počas ktorého je súbor „cookie” prechovávaný v zariadení Užívateľa: môžeme využívať súčasne súbory „cookie” umiestnené počas prehliadania (počas využívania prehliadača) ako aj súbory, ktoré nie sú vymazané po zatvorení prehliadača a pozostávajú v zariadení Užívateľa dočasne alebo bez obdobia platnosti.

b) Vzhľadom na pôvod Servisu: môžeme využívať vlastné súbory „cookies” a rovnako pripúšťame možnosť využívania vonkajších súborov „cookies”, ktoré pochádzajú od iných poskytovateľov s ktorými spolupracujeme, napr. Google alebo subjektov, ktoré pre nás realizujú reklamné kampane. Vzhľadom na to, že spôsob pôsobenia niektorých súborov „cookies”, pochádzajúcich od tretích strán, môže byť iný ako uvedený v týchto zásadách, prosíme o oboznámenie sa s informáciami na tému týchto súborov „cookies” na webových stránkach našich partnerov:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

c) Vzhľadom na politiku ochrany súkromia Užívateľa: najčastejšie môžeme využívať súbory „cookies” v rámci funkčnosti webu, ktorých využitie nespočíva na sledovaní Užívateľa. Dodatočne využívame súbory „cookies” na sledovanie návykov Užívateľov, ale nehromadíme informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu osobných údajov konkrétneho Užívateľa.

  1. V mnohých prípadoch softvér určený na prehliadanie webových stránok (internetový prehliadač) štandardne pripúšťa prechovávanie súborov cookies v zariadení Užívateľa. Užívatelia Servisu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenie týkajúce sa súborov cookies. Toto nastavenie môže byť zmenené hlavne takým spôsobom, aby bola blokovaná automatická obsluha súborov cookies v nastaveniach internetového prehliadača, alebo aby bola dostupná informácia o každom objavení sa v zariadení Užívateľa Servisu. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy súborov cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača).
  2. Operátor Servisu informuje, že obmedzenie využívania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie webových stránok Servisu.