BEAUTY FORUM 2011

12.03.2011

Ďakujeme za milú návštevu v našom pavilóne. Veríme, že naša účasť na tohtoročnom veľtrhu prinesie úspech čo najväčšiemu počtu salónov krásy.   
Ponúkame vám fotoreportáž z BEAUTY FORUM 2011.

trafficscanner