Veľtrh Look 2011

2.04.2011

Ďakujeme za milú návštevu v našom pavilóne. Veríme, že naša účasť na tohtoročnom veľtrhu Salón Jar prinesie úspech čo najväčšiemu počtu salónov krásy.   
Ponúkame vám fotoreportáž z Veľtrhu Look 2011.

trafficscanner