Zlatý list pre KAZARO v kategórii Kozmetické prístroje za sPTF

3.07.2013

S radosťou informujeme, že jesennej edície veľtrhu Salón Jeseň získal náš prístroj sPTF zlatú medailu za pokrokové technológie v oblasti fotoprístrojov.

Komisia udeľujúca ocenenia odmenila náš produkt za novú formu a technológiu prístroja sPTF, ktorá zjednodušuje prevádzanie zákrokov a eliminuje doterajšie nežiadúce ťažkosti. V rámci fototechnologických zákrokov je prvým prístrojom, ktorý vyžaruje svetelnú a tepelnú energiu súčasne, čo značne zvyšuje efektivitu prevádzaných zákrokov.
Prístroj má bezpečné a účinné funkcie nastavené pre každý zákrok a modul lampy, čo umožňuje bezpečné prevádzanie zákroku bez nutnosti individuálneho nastavovania funkcií. Prístroj je dodatočne vybavený hlavnou hlavicou s rôznymi veľkosťami prizmy, čo umožňuje vysokú precíznosť pri zákrokoch aj na malých plochách, napr. ochlpenie nad hornou perou. Väčšina prístrojov je vybavená výmennými prizmami vlnenia a nie celými modulmi. Modulové riešenie, ktoré je chránené patentom, výrazne zvyšuje trvácnosť xenónových lámp a spôsobuje, že 5 výmenných xenónových kaziet značne zvyšuje výkonnosť jednotlivých lámp. Špeciálny filter eliminuje UV žiarenie a blokuje svetelnú vlnu, ktorá spôsobuje popálenie kože.Chladenie kože počas zákroku je inovačným riešením. Tradičný vodný systém je nahradený chladením vzduchom, preto nie je potrebné používaťdestilovanú vodu ako vo vodnom chladiacom systéme, ani kontrolovať technický stav zariadenia. Prístroj má zníženú poruchovosť z dôvodu prehriatia, vzduchový chladiaci systém znižuje náklady spojené s používaním destilovanej vody a zjednodušuje jeho využívanie.
sPTF má moderný design a vďaka svojmu tvaru a váhe je mobilný. Táto prednosť ho odlišuje od iných laserov na kozmetickom trhu, ktorý je v súčasnosti zameraný na zvyšovanie mobilnosti prístrojov.
Riadiaci panel je dotykový a vyznačuje sa zrozumiteľnými a jednoduchými funkciami. Nastavenie druhu zákrokov, výber príslušných lámp a parametrov umožňuje bezpečné a vhodné prevádzanie zákrokov.ČÍTAJ VIAC NA TÉMU PRŚTROJA  sPTF

trafficscanner